KARGI YAYLASI ( EĞİNÖNÜ ) :

İlimiz Kargı ilçesinin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer almaktadır. Çorum’a 140 km, Kargı’ya 26 Km uzaklıktadır. Bu bölgede birbirine bağlantılı; Eğinönü, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan yaylaları mevcuttur. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam etmektedir. Üzerlerinde sonradan yapılan Aksu ve Gökçedoğan göletlerinde yetiştirilen alabalıkları, yöreye özgü bitki örtüsü ve bol su kaynakları ile bir doğa harikası görünümündedir. İstanbul'u Doğu Karadeniz'e bağlayan yol güzergahından 12 km içeride bulunan Kargı İlçesinden 8 km kuzeydoğu yönüne gidildiğinde Kargı Yaylası ve ona bağlı olarak Aksu, Çobanlar, Örencik, Göl, Çetni, Doğluca ve diğer yaylalara ulaşmak mümkündür.

ABDULLAH YAYLASI :

İlimiz Kargı ilçesinde ve ilimizin en yüksek dağı olan Köse Dağı (2050) üzerinde yer almaktadır. Çorum’a uzaklığı 114 km, ilçe merkezine 26 km’dir. İstanbul’u Samsun’a bağlayan ve Osmancık İlçemizden geçen karayoluna 12 km mesafededir. Geliş yerlerine göre, iki farklı güzergah izlenebilir. Bunlardan ilki İstanbul–Samsun Karayolunu izleyerek Osmancık Yolu üzerinden, ikincisi Ankara-Çorum Karayolunu izleyerek yine Osmancık yolu üzerinden bölgeye ulaşmaktır. Temiz ve bol suyu bozulmamış doğası yanında, sarıçam, karaçam gibi diğer kendine özgü bitki örtüsü ile görülüp konaklamaya değer yaylalarımızdandır. Bünyesinde 22 yataklı konaklama ünitesi, 120 kişilik restaurant ve 1000 kişilik piknik alanı bulunmaktadır. Bölgede trekking ve atlı doğa turizmi yapılabilecek parkur güzergahı , Abdullah Yaylası’ndan başlamakta, Büklü Yolu ve Otuziki Çatal Çam diye bilinen yerlerden geçtikten sonra Oynar Yaylası'nda tamamlanmaktadır. Söz konusu parkur, 12 km uzunluktadır. Özellikle, Oynar Yaylası'nda bulunan yangın gözetleme kulesinden dürbünle etrafı seyretmenin zekine doyum olmamaktadır. Parkur güzergahında bulunan Otuz İki Çatal Çam diye bilinen ağacı görmek de oldukça ilginç olacaktır. Çorum-Osmancık-Kargı yolunu takip edip, Hacıhamza Beldesini geçtikten sonra sola dönülerek ve 12 km daha gidildikten sonra Abdullah Yaylasına ulaşmak mümkün olacaktır.

BAYAT KUNDUZLU VE KUŞCAÇİMENİ YAYLALARI :

Çorum İli Bayat İlçesi sınırları içerisinde ve ilçenin kuzeyinde dağlık Karatepe mevkiinde yer almaktadır. İl Merkezine 100 km. İlçe Merkezine 25 km. uzaklıktadır. Yöre halkı yayla geleneğini bu yaylalarda sürdürmektedir. Özellikle Kuşcaçimeni yaylasında yaz aylarında kamp amaçlı çadırlar kurulmaktadır. Zengin bitki örtüsü ile kaplı olan yaylalarda sarıçam, karaçam ve köknar ağaçları dikkati çekmektedir. Bol su kaynakları ve bozulmamış doğa yapısı ile yayla turizmine elverişli alanların başında gelir. Ulaşım özel araçların yanı sıra ; yaz aylarında Cumartesi ve Pazar günleri Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır. Yaylalara 3 alternatif yoldan ulaşmak mümkündür : - Bayat İlçemiz Çerkeş Beldesinden - Bayat İlçemiz Kunduzlu Beldesinden - İskilip –Tosya Karayolu güzergahından 8 km gidilip Elmabeli Mesire yerinden sola dönülecek ve Elmalı- Göl-Ahacık grup köyleri güzergahı takip edilerek 17 km daha gidildikten sonra Kuşcaçimeni, Kunduzlu, Demirbükü ve Yalak Yaylalarına ulaşmak mümkün olacaktır.

İSKİLİP YAYLALARI :

İlimiz İskilip İlçesinin kuzeyinde yer alan ve sarıçam, karaçam, köknar, meşe gibi yöreye özgü bitki örtüsü ile kaplı yüksek dağ silsilesi üzerinde birbiri ile irtibatlı doğal güzellikleri ile dikkati çeken birçok yayla yer almaktadır. Bunlardan İskilip-Tosya karayolu üzerinde bulunan Elmabeli-Beşoluk ve Çiçekli yaylaları, aynı güzergahın 8.inci km.’sinden sola 17 km. gidildiğinde Demirbükü ve Yalak yaylaları piknik ve mesire alanlarından iç turizmde yoğun şekilde yararlanılmaktadır. İskilip Elmabeli; İskilip’e 13 km. uzaklıkta İskilip-Tosya karayolu üzerindedir. Altyapısı Orman İşletmesince büyük ölçüde tamamlanmış ve bünyesinde oyun sahaları bulunan mesire yeri; yöre halkının günü birlik piknik, eğlence sportif ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Elmabeli Yaylası'nın alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmış alt katı restaurant,üst katı otel olarak kullanılan bir bina ile futbol ve voleybol oyun sahaları mevcuttur. Ulaşım özel araçların yanı sıra; İskilip-Tosya arasında çalışan ticari minibüsler, yaz aylarında Cumartesi ve Pazar günleri Belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.

OSMANCIK BAŞPINAR-KARACA YAYLALARI :

Başpınar Beldesine 8 km. uzaklıkta olup altyapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çadırlarda konaklama mevcuttur. Osmancık ilçemize bağlı Başpınar beldemizde bulunmaktadır. Çorum-Osmancık yoluna 20 km, Çorum’a 50 km mesafededir.Bölgeye İstanbul-Samsun Karayolu ve Ankara-Çorum-Osmancık Karayolundan ulaşmak mümkündür. Karaca Yaylası'nda altyapı büyük ölçüde tamamlanmış olup , bölge kamp kurmak için oldukça uygun özellikler taşımaktadır. Ayrıca,il ve ilçe merkezinde konaklama imkanı bulunmaktadır. Bölgede trekking yapılabilecek parkur güzergahı, Karaca Yaylası’ndan başlamakta, Çiçekli Düz Tepesi ve Cinci Tepe mevkinden geçtikten sonra, Köklen Mesire yerinde tamamlanmaktadır. Söz konusu parkur tamamı ormanlık alan olmak üzere, 15 km uzunluktadır. Çorum-Laçin-Osmancık yol güzergahı üzerinde Osmancık İlçemize 15 km kala Başpınar Beldesine dönülecek ve beldeden 8 km daha gidilerek Karaca Yaylası'na ulaşmak mümkün olacaktır.

İNCESU KANYONU :

Ortaköy İlçesi İncesu Köyündedir. Yerel adı Uzungeçit olan İncesu Kanyonu 12 km uzunluğundadır. Antik adı Scylax olan Çekerek Irmağı’nın geçtiği kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Hellenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıla) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları, ahşap hatıl oyukları vardır. Bu durum antik çağlarda ağaçlarla inşa edilmiş bir çok yapının varlığına işaret etmektedir. Genişlik 40-60 metre arasında değişmektedir. Kanyonun her iki yamacı sarp kayalık olup,yer yer ormanlık alanlara rastlamak mümkündür. Kanyon rafting ve trekking sporları için uygun özellikler taşımaktadır. Bir doğa harikası olan kanyon, görülmeye değer bir yerdir. Kanyonun 1 km. iç kısmında, kaya bloğu üzerine yapılmış 1.5 metre yükseklikte Kybele kabartması bulunmaktadır. Karşısında yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakar durumda ve bir taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça, sol elinde bir aslan yavrusu tutmaktadır. İncesu kanyonundaki Kybele kabartması, Anadolu’da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğüdür. İncesu kanyonu tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra doğal yaşam alanı olarak birçok hayvan ve bitki topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgeye has bitki ve hayvan türleri mevcuttur. Kanyon ekosistemi ırmağın su yapısıyla ilişkili gelişmiştir. Soyu tükenme tehdidi altında olan Anadolu’nun nadir türleri kanyonda hala yaşam alanı bulmaktadır. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunan kanyon içerisine yapılan 1,5 km’lik çelik kontrüksiyon yaya parkuru ile Kybele Kabartması her mevsimde ziyarete uygundur. Trekking yapılabilecek parkur güzergahı;Yozgat İli–Aydıncık İlçesi-Kazankaya Beldesinden başlamakta, Çorum-Ortaköy-İncesu Köyünde bitirilmektedir. Parkurun, suyun akış hızının yoğun olduğu dönemlerde rafting sporuna elverişli olduğu düşünülmektedir. Diğer zamanlarda kanyon yürüyüş parkuru olarak kullanılarak bir tabiat harikasının gözlenmesi sağlanabilir. Ortaköy İlçemizi Amasya’nın Göynücek İlçesine bağlayan yol güzergahından 3 km gidilerek sağa dönülecek ve 6 km daha gidilerek İncesu Kanyonuna ulaşmak mümkün olacaktır.

ÇATAK TABİAT PARKI :

İl merkezinin en cazip günübirliğine en çok gidilip gelinebilen mesire yeridir. Orman işletmesinin koruması altında bulunan mesire yerinin alt yapısı büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çatak Tabiat Parkı İl merkezine 22 km. uzaklıkta, yol asfalt olup, iç turizme hizmet vermektedir. Doğal yapısı, manzara zenginlikleri ve tabiat parkı özelliklerine sahip olması nedeniyle sahanın 387.5 hektarlık bölümü 1984 yılında ayrılmıştır. Sahada hakim ağaç türü karaçamdır. Az miktarda sarıçam görülmektedir. Tilki, tavşan, kurt, ötücü kuşlar ve keklik faunayı oluşturur .Bölgede trekking yapılabilecek uygun parkurlar bulunmaktadır. İlk etap Çalyayla Köyüne giden yol ayrımından başlamakta ve Alagöz Yaylasında sona ermektedir. Bu etap 7 km’den oluşmaktadır. İkinci etap ise,Alagöz Yaylasından başlamakta geldiğimiz yönde üç km yürüdükten sonra Çatak Tabiat Parkına dönüp 2 km daha yürüdükten sonra Çatak Tabiat Parkı Mesire alanında sona erdirilmektedir. Söz konusu parkurun tamamı, 12 km uzunluktadır. Çorum-Laçin-Osmancık Yol güzergahı üzerinden 4 km gidilip sola dönülecek, Hamamlıçay-Ayaz ve Çatak Köy yolu takip edilerek 18 km daha gidildikten sonra Çatak Tabiat Parkı'na ulaşılacaktır.

SIKLIK MESİRE YERİ :

Çorum- Samsun karayolu üzerinde günübirlik gidilen İlimiz merkezine yakın bir mesire yeridir. Çorum’a 7 km. uzaklıktaki Sıklık Tabiat Parkı'nda ziyaretçi tanıtım merkezi, manzara seyir terasları, seyir kulesi, ahşap çay bahçesi, fauna tanıtım alanı, botanik bahçesi, yetişkinler için çeşitli oyun grupları, kır lokantası, büfe, çeşme, tuvalet ve yağmur barınağı bulunmaktadır. Parkın içinde orman içi yürüyüş yolları ve spor tesisleri mevcuttur. Ayrıca park içinde tanzim edilen İzci Kamp Alanı ile çadırların kurulabileceği, çeşitli yarışma ve faaliyetlerin yapılabileceği bir bölüm ve otopark alanları oluşturulmuştur. Ziyaretçilerin doğa belgesellerini izleyebileceği, hayvan ve bitkilerle ilgili sunumların yapılacağı kütükten bir Doğa Bilim ve Eğitim Binası yapılma çalışmaları devam etmektedir. Fauna Tanıtım Alanı Türkiye’de bir ilk; Sıklık Tabiat Parkı içinde 50 dönümlük bir alanda bulunan Fauna Tanıtım Alanında karaca, ceylan, geyik, yaban koyunu ve yaban keçisi gibi türler bir arada bulunmaktadır. Bu alanın hemen bitişiğinde vatandaşların kullanımına yönelik 10 metre yüksekliğinde gözlem kulesi mevcuttur. 165 farklı türde 5 bin 500 adet fidanın dikildiği botanik alanı, tüm bitkileri bir arada görebilme şansı sunan Sıklık Mesire yeri Türkiye'nin en büyük tabiat parklarından biridir.

BAHABEY ÇAMLIĞI :

İlimiz Devlet Hastanesi bitişiğinde bulunan mesire yeri ağaçlandırılmış olup, halkın piknik yaptığı ve eğlendiği mesire yeridir.

SAĞMACA SUYU :

Merkez İlçe Kuşsaray köyü sınırları içerisinde Çorum içme suyunun temin edildiği kaynaktır. Ayrıca özel bir firma tarafından kurulmuş alabalık üretim tesisi mevcuttur.

GÖLÜN YAZI SULAK ALANI :

Yeryüzünün en fazla biyolojik üretim yapan ekosistemleri olan ve tarım amaçlı kurutmalarla tehdit altında bulunan ilimiz merkez ilçeye bağlı kırkdilim mevkiinde olup, çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanısıra, yörenin su rejimini düzenleyen,iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran işlev ve değerlere sahiptir. Çorum-Laçin-Osmancık yolu üzerinde olup İlimize 20 km mesafededir.

KARAYANIK ŞELALESİ

İskilip İlçesi Sorkun Köyü Karayanık Mahallesinde, köylülerin Fındıklı Deresi adını verdikleri vadide yer alıyor. Birbirinden bağımsız şelaleler önce küçük bir gölette süzülüp arkasından diğer şelalelere sularını gönderiyor.

KIZILCAOLUK ŞELALESİ

Kargı İlçesi Başköy yakınlarında bulunan Kızılcaoluk Şelalesi, sonbaharda bir renk cümbüşünü andıran görüntülere sahne olurken kimi zaman da sis bulutunun altında gizemli bir atmosfere bürünmektedir. Kargı Tatil Köyü yakınlarındaki şelale, dinginliği arayanların mekanı.